Uterom på tak.

Trivsel, miljø og fordrøyning.

Et innovasjonsprosjekt i tilknytning til

I takt med at byene vokser, øker avstanden til naturen. Fortetting fører til tap av grønne arealer som er svært viktige for oss mennesker og som er livsgrunnlaget for insekter, fugler og andre arter som forflytter seg mellom slike områder. Nå gjør vi det lettere for utbyggere å kompensere for dette tapet gjennom urbane uterom. Et urbant uterom er lønnsomt, pent, gir stor helseeffekt og økt biologisk mangfold.

Vi trenger pilotprosjekter!

Vi tar gjerne en prat, ta kontakt med oss idag.

Nysjerrig?

Last ned vår brosjyre.