Ta tak i livskvaliteten

Det bor mye potensiale i et tak! Gjennom enkle grep kan taket bli et frodig uterom. Ved hjelp av gress, plantematter, blomster, busker og trær blir det som tidligere var en ødemark av stein eller takpapp et vakkert sted for hverdagsliv og fest. Mennesker som omgir seg med grønt trives bedre, ikke bare fordi vi liker å ha det pent rundt oss, men også fordi det gir en stor helseeffekt. Et urbant uterom vil fange svevestøv og binde CO2, og dermed gi bedre luftkvalitet. I tillegg vil arter som nå er presset ut av byene kunne vende tilbake og skape økt biologisk mangfold. Når det i tillegg gavner utbygger eller huseier økonomisk, er det vel ikke mye å lure på.

Betydelig verdiøkning for eiendommen

  • Taket er en verdifull del av eiendommen. Et fordrøyende uterom, utløser en betydelig verdi for utbygger:
  • Et uterom på taket kan kompensere for uterom på bakken og gi bedre arealutnyttelse
  • Håndtering av overvann på taket kan kompensere for andre investeringer i overvannshåndtering
  • Høyere attraktivitet gir høyere utleie- og salgspriser
  • Beskytter takmembranen og gir lengre levetid
  • Temperaturdempende effekt gir besparelser i oppvarming
    og kjøling