Overvannshåndtering med fordrøyende tak

Tettere flater i byer gir vannet færre arealer der det kan trenge ned til grunnen. Fordrøyning i uterom på tak er et virkemiddel for å avlaste ­et allerede belastet avløpsnett.

Den tradisjonelle metoden for håndtering av overvann innebærer å lede vannet vekk så fort og effektivt som mulig. Det holder ikke lenger. Mer ekstremnedbør overbelaster vann- og avløpsrørene. Fortettingen i urbane områder fører til at regnvannet har fått færre naturlige områder som drenerer vannet. Vannet har rett og slett ikke noe sted å gjøre av seg.

Ved styrtregn kan ikke rørnettet ta unna vannmengdene.

 

Grønne tak bidrar til å redusere flom-problemene i byene

 

La taket ta støyten

SINTEF sier i en pressemelding sommeren 2017: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge fram mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

Alle nybygg bør planlegges med tanke på hvilken rolle taket kan spille i overvannshåndtering. Mange gamle hus kan få nye og klimatilpassede tak.

Tidligere forsøk

Bent C. Braskerud hos Norges Vassdrag og Energidirektorat gjorde i 2009 en test på et grønt tak dekket med sedum. Testen foregikk en svært «våt» julimåned. Resultatene viste at et tak som er tørt når ned­børen kommer, har evnen til å holde tilbake vann og fordrøye ­avrenningen fra taket. Når sedumtaket er vått, holdes lite av ned­børen tilbake, men avrenningsintensiteten reduseres ved at av­renningen blir ­fordelt over en lengre tidsperiode.

Test av grønt tak på Høvringen

I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Byggforsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim som dokumenteres i en doktorgradsavhandling. Tester gjennomføres på et større grønt tak med tradisjonell oppbygging.

I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktorgradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og temperatur­dempende effekt.