Prinsippløsning

Et riktig utformet fordrøyende tak bidrar svært positivt til fordrøyning av regnvann og reduserer lokal flomrisiko betydelig.

Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen som dekker taket. Det slippes langsomt ut til avløpet. Den knuste Lecaen dekkes enten med et permeabelt belegg eller et grønt dekke. Det er utviklet en svært lett prototype belegningsstein, spesielt med tanke på fordrøyende uterom på tak. Dette kan kombineres til de lekreste uterom på tak. Kun fantasien setter grenser.